נושאים שילמדו במסגרת הקורס

1)     אקולוגיה כלכלת העולם – מושגי יסוד.

2)     המשבר הסביבתי – בעיות סביבתיות בעולם המודרני.

3)     זרימת אנרגיה ומחזורים ביו-גיאוכימיים.

4)     בית הגידול – ואקולוגיה של אוכלוסיות.

5)     אקולוגיה של קהילות (חברות) – מערכות אקולוגיות יציבות ומגוון מינים.

6)     אקולוגיה של האדם  ואקולוגיה של נוף.

7)     אקולוגיה עירונית – דוגמא למערכת אקולוגית מעשה ידי אדם.

8)     אקולוגיה חקלאית – מערכת אקולוגיות מעשה ידי אדם– השוואה למערכות טבעיות.

9)     זיהום אור בלילה וההשלכות על מערכות אקולוגיות.

10) זיהום אור בלילה והשלכות על בריאות האדם.

11) קיימות – גישה חדשנית להקטנת הקונפליקט שימור מול פיתוח.

12) מגוון ביולוגי ודרכים לשימורו.

13) כלים להערכת ההשפעה של האדם על כדור הארץ –מדרך אקולוגי(טביעת רגל אקולוגית).

14) פתרונות אפשריים למשבר הסביבתי על בסיס המידע האקולוגי שנרכש בקורס.

15) ניהול סביבתי

16)תכנון סביבתי

17) פסולת ומחזור

18) מים ושפכים

19) זיהום אוויר, רעש, קרינה

20) חקלאות תומכת סביבה

21) בניה ירוקה ושימור אנרגיה

בנוסף יערכו סיורים לימודיים

ארגון יום עיון במכללה

2-3 קבוצות יבחרו לביצוע עבודות גמר

הציון בקורס יקבע על ידי:

1. השתתפות פעילה 30ֵ

2. תרגילים ועבודות בית 20%

3. דוחות סיור 20%

4. מבחן סופי 50%

 

 

הרצאות של ארבע שעורים כל הרצאה

 

ספרות נוספת לקריאה במהלך הקורס

ג'ארד דיימונד (2005) התמוטטות

דניאל גולד – אינטליגנציה אקולוגית.