הוראת מדע וטכנולוגיה בכיתות א'-ב' - 33210-55 - סמסטר ב , תשעח: כל המשתתפים

מסננים

יחידת־הוראה 4

תצוגת תיקיית קבצים תצוגת תיקיית קבצים מבחן מסכם לכיתה ו , מחוון, וטבלת אקס

יחידת־הוראה 6

תצוגת תיקיית קבצים תצוגת תיקיית קבצים דוגמאות לשיעורים