יחידת־הוראה

  • רציונל הקורס

    אחד האתגרים ביישומו של התהליך החינוכי עימם מתמודד מנהל ביה"ס והסגל החינוכי, הוא גישור הפער שנוצר בין החזון לבין המציאות בשטח. הדרישות הרבות של משרד החינוך, הבטחת שיפור בהישגי התלמידים תוך התנהלות עם משאבים שאף פעם אינם מספיקים, תקשורת חטטנית, הורים שמתערבים בכל צעד, או לחליפין הורים שלא משתתפים בחינוך ילדיהם ועוד. בתי הספר  מנסים להתמודד, באמצעות התהליכים המתרחשים בהם, מול המציאות החינוכית המלווה בשינויים תכופים ואי ודאות. על כן, היא מחייבת פיתוח כישורי מנהיגות להובלת מהלכים ותהליכים חינוכיים ומחייבת שינוי תפיסתי, בקרב המורים והמנהלים, במונחים ניהול ומנהיגות למימוש החזון הניצב בפניה. פיתוח מנהיגות אפקטיבית מחייבת התייחסות ליכולות ומיומנויות מיוחדות כדי לפעול מול המציאות המשתנה. על כן, קורס זה עוסק בשלושת מעגלים הקשורים יחדיו: בין ניהול לבין מנהיגות חינוכית, החזון החינוכי והובלת שינויים בבתי הספר. 


    דברי חכמים:

    "ניהול הוא לעשות את הדברים נכון. מנהיגות היא לעשות את הדברים הנכונים" - פיטר דרוקר.  • תצוגההסתרה

  • הקליקו על כותרת יחידת ההוראה כדי להציג או להסתיר אותה.