יחידת־הוראה

 • תצוגההסתרה

 • הקליקו על כותרת יחידת ההוראה כדי להציג או להסתיר אותה.

 • 1

  Introduction
  - הקליקו

  Introduction

   

  בסיסי

  רמה בינונית 2

   

  פרטים מזהים:

  שם המרצה: מורי החוג

  סוג הקורס: שיעור ותרגיל

  היקף הקורס: 6 שש"ס

  שנת לימודים: א''

  מסלול הלימודים: כל המסלולים

  רכיב הכשרה: לימודי יסוד

   

  תנאי קדם:

  הצלחה ברמות הקדם

   

  מטרות הקורס:

  -        To provide the students with current high interest articles from educational and related-field journals, the popular press and books (600 - 700 words).

  -        To improve the students reading skills and strategies and, in consequence, to train  them  to read for meaning and speed.

  -        To provide the students with intensive teaching of vocabulary.

  -        To teach students various aspects of contextualized English grammar.

  -        To enhance the students’ English language experience and their oral proficiency through conducting various  activities  revolving about  educational issues and topics.

  -        To train the students  to  compare  their understanding of L1  with L2 to assist them in comprehending L2.

  -        To train the students to independently apply the reading and language skills learned in class.

   


  פירוט תכני הקורס:

  I. Macro level (15 MEETINGS).

  a. Reading skills and strategies (15 passages)

  -        Hypothesis and proofs classification

  -        Chronological order and sequence

  -        Process

  -        Inductive and deductive reasoning

  -        Cause and effect

  -        Comparison and contrast

  -        Analogy

  b. Critical reading skills (facts and opinion)

  -        Inferencing

  -        Scales of meaning

  -        Bias and propaganda

  -        Identifying markers of doubt, certainty.

  -        Opinion, intention,

  -        Agreement

  -        Skimming

  -        Scanning

  -        Reading speed

  II. Micro – Level (15 meeting) – (15 passages)

  a. English Grammar

  1.     Sentence structure

  -        Simple sentences

  -        Compound sentences

  -        Complex sentences

  2.     Verb forms

  -        Tenses

  -        Passive voice

  -        Modals

  -        Conditionals

  3.     Noun and verb phrases

  4.     Parts of speech

  5.     Punctuation

  b. Vocabulary

  -        Synonyms

  -        Antonyms

  -        Homophones

  -        Cognates

  -        Affixes – base words

  -        Guessing in context

  c. Tests

  Test questions will be varied. They include

  -        Short open – ended questions

  -        True and false with justifications

  -        Multiple choice

  -        Translations

  -        Chart fill ins

  -        Short paraphrasing or completions

   

  דרכי ההוראה והלימוד:

  -         Lectures.

  -         Discussion in class.

  -         Home and in-class assignments.

   

  חובות הקורס ושקלול הציון:

  -        Assignments  20%.

  -        Exam 80%.


  ביבליוגרפיה:

  Main Sources:

   

  -        Blanchard, K. & Root, C. (1997). Ready to Write More. White Plains, N.Y: Longman.

  -        Dray, M. & Jean, K. (1993). Grammar in Focus. Raanana: Eric Cohen  Books.

  -        Fowler, H. R., & Aaron, J. E. (2001). The Little Brown Handbook. (8thed.)Longman, N.Y: HarperCollinsCollege Publishers.

   

  Secondary Sources:

  -        Heffernan, J. A., & Lincoln, J. E. (2001). Writing: A College Handbook. (5thed.).New York: W. W. Norton.

  -        Richards, J., &Rodgets, T., (2001). Approaches And Methods In Language Teaching. (2nded.)U.K.: CambridgeUniversity.

  -        Silberstein, S. (1993). Techniques and Resources In Teaching Reading.Oxford: OxfordUniversity.

  -        Underhill, N. (1987). Testing Spoken Language. Cambridge: CambridgeUniversity.

  -        Ur, P. (1984). A Course in Language Teaching Practice and Theory. Cambridge: CambridgeUniversity.

  -        Ur, P. (1981). Discussions that Work. Cambridge: CambridgeUniversity.

   

   


  • 2

   יחידת־הוראה 2
   - הקליקו

   • 3

    יחידת־הוראה 3
    - הקליקו

    • 4

     יחידת־הוראה 4
     - הקליקו

     • 5

      יחידת־הוראה 5
      - הקליקו

      • 6

       יחידת־הוראה 6
       - הקליקו

       • 7

        יחידת־הוראה 7
        - הקליקו

        • 8

         Session 8- Online Session
         - הקליקו

         Read the article attached and then answer the questions that follow
        • 9

         יחידת־הוראה 9
         - הקליקו

         • 10

          יחידת־הוראה 10
          - הקליקו

          • 11

           יחידת־הוראה 11
           - הקליקו

           • 12

            יחידת־הוראה 12
            - הקליקו

            • 13

             יחידת־הוראה 13
             - הקליקו