יחידת־הוראה

  • DISCOURSE ANALYSIS

    This course deals with theanalysis of the interactional and transactional functions of languages

  • תצוגההסתרה

  • הקליקו על כותרת יחידת ההוראה כדי להציג או להסתיר אותה.