חדשות האתר

הודעה לגבי מועדים מיוחדים

 
Picture of Shady Massalha
הודעה לגבי מועדים מיוחדים
by Shady Massalha - Sunday, 27 November 2016, 5:07 PM
 

הודעה חשובה לסטודנטים:
משרד הדיקנית יקבל פניות למועד מיוחד אך ורק עבור שנת הלימודים תשע"ו. 

לא יתקבלו ולא יטופלו בקשות למועדים מיוחדים בגין קורסים שנלמדו בשנים קודמות