חדשות האתר

הודעה לגבי מועדים מיוחדים

הודעה לגבי מועדים מיוחדים

על ידי Shady Massalha בתאריך
מספר תגובות: 0

הודעה חשובה לסטודנטים:
משרד הדיקנית יקבל פניות למועד מיוחד אך ורק עבור שנת הלימודים תשע"ו. 

לא יתקבלו ולא יטופלו בקשות למועדים מיוחדים בגין קורסים שנלמדו בשנים קודמות